Klub Turystów Wodnych Chełmno

Zmieniliśmy adres naszej strony!   /   We changed address of our site!   /   Wir ändere adresse unsere webseite!
Nowy adres:   /   New address:   /   Neue adresse:
ktw.chelmno.com.pl